Провадження другого етапу медичної реформи в КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради»

0

Провадження другого етапу медичної реформи в КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради»За інформацією в.о. директора КП «Вільногірська центральна міська лікарня» ДОР» Наталії Шкуровської, 01 квітня 2020 року в Україні розпочато реалізацію другого етапу реформування діяльності лікувальних закладів вторинного та третинного рівнів по наданню населенню кваліфікованої медичної допомоги вузькопрофільними медичними спеціалістами.

Основним змістом реформування є зміна умов державного фінансового забезпечення діяльності лікувальних закладів. Воно здійснюється за принципом: «гроші йдуть за пацієнтом».

Кожний лікувальний заклад, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, матеріальну базу, яка відповідає державним галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, забезпечений лікарями вузької фахової спеціалізації та іншими медичними працівниками, отримує державне фінансове забезпечення згідно договору  з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

В додатках до договору зазначаються найменування медичної послуги або групи послуг, орієнтована їх кількість на поточний рік, кошти, які виділено на кожний вид послуг та обраховано згідно прейскурантів і коригуючих коефіцієнтів затверджених Міністерством охорони здоров’я України згідно із Законом України  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг більш високого рівня у відповідному лікувальному закладі з моменту звернення до цього закладу за направленням лікаря, який надає йому первинну медичну допомогу або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ України, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається. Лікувальні заклади надають різнопланову звітну документацію в НСЗУ про надані медичні послуги вторинного або третинного рівнів згідно порядку, затвердженого розпорядчими документами МОЗ України.

КП «Вільногірська ЦМЛ»ДОР» - лікувальний заклад, який надає пацієнтам вторинну медичну допомогу.

В результаті досить непростої довготривалої різнопланової роботи по оформленню цілої низки документів наш заклад отримав від МОЗ України продовження чинності ліцензії встановленого зразка на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Станом на 01 квітня 2020 року комунальним підприємством «Вільногірська ЦМЛ»ДОР» укладено договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Згідно цього договору КП «Вільногірська ЦМЛ»ДОР» при неухильному дотриманні спеціальних умов буде здійснювати надання населенню медичних послуг вторинного рівня за такими напрямками господарської діяльності з медичної практики:

 1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
 2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
 3. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічна допомога.
 4. Гістероскопія (лікування гінекологічних захворювань).
 5. Езофагогастродуоденоскопія (лікування захворювань органів прийому та засвоєння їжі).
 6. Колоноскопія (лікування захворювань органів шлунково-кишкового тракту).
 7. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ.
 8. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим (різнопланове обслуговування включаючи медичне, в умовах стаціонару, дорослих з тяжкими захворюваннями за винятком захворювань  нервової системи, психічних захворювань).

Мешканці Вільногірська та навколишніх населених пунктів (пацієнти), які мають право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій, можуть отримати медичні послуги за вищевказаними напрямками в КП «Вільногірська ЦМЛ»ДОР» при дотриманні умов, відображених в договорі між КП «Вільногірська ЦМЛ»ДОР» та НСЗУ, а саме:

 • за направленням сімейного лікаря, який надає пацієнту первинну медичну допомогу;
 • за направленням лікуючого лікаря, у якого пацієнт з хронічним захворюванням перебуває на постійному обліку;
 • при безпосередньому самостійному зверненні пацієнта до лікувального підприємства за отриманням медичної послуги більш високого рівня, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

В інших випадках пацієнт може отримати медичні послуги більш високого рівня при яскраво виражених ознаках захворювання, які потребують невідкладного надання таких медичних послуг в разі доставлення його до приймального відділення лікарні працівниками екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Отже, КП «Вільногірська ЦМЛ» ДОР» і надалі надаватиме різнопланові медичні послуги населенню, а керівництво лікарні бажає всім громадянам міцного здоров’я!

Джерело Вільногірська міська рада

Коментарі

Ім'я:

code Код: